سالن های مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
سالن های پذیرایی شهید سمندری و شهید چمران
ظرفیت هزینه ورودی هزینه پذیرایی
80 نفر 1,000,000 تومان 12,000 تومان / نفر

رستوران های VIP شهید چمران
ظرفیت هر رستوران هزینه ورودی مدت زمان برنامه
12 نفر 100,000 تومان 2 ساعت
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب اداره برق
تلفن تماس : 03142732421 | پست الکترونیک : info@Najkm.ir