تالار مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
تالار مهر و ماه (خانه معلم شهید سمندری)
ظرفیت آقایان ظرفیت بانوان ورودی آزاد ورودی فرهنگیان
200 نفر 200 نفر 2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
آدرس : نجف آباد ، امیرآباد ، ابتدای بلوار ظفر ، روبروی پارک فیروزه
تالار خانه معلم شهید چمران
ظرفیت آقایان ظرفیت بانوان ورودی آزاد ورودی فرهنگیان
200 نفر 100 نفر 2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
هزینه پذیرایی برای هر نفر 2,000 تومان و مدت زمان برنامه 3 ساعت می باشد.

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب اداره برق
تلفن تماس : 03142732421 | پست الکترونیک : info@Najkm.ir