تالار مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
تالار مهر و ماه (خانه معلم شهید سمندری)
ظرفیت آقایان ظرفیت بانوان ورودی آزاد ورودی فرهنگیان
200 نفر 200 نفر 7,000,000 تومان 5,000,000 تومان
آدرس : نجف آباد ، امیرآباد ، ابتدای بلوار ظفر ، روبروی پارک فیروزه
تالار خانه معلم شهید چمران
ظرفیت آقایان ظرفیت بانوان ورودی آزاد ورودی فرهنگیان
200 نفر 100 نفر 6,000,000 تومان 4,000,000 تومان
هزینه پذیرایی هر نفر 12,000 تومان و مدت زمان برنامه 3 ساعت می باشد.

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب اداره برق
تلفن تماس : 03142732421 | پست الکترونیک : info@Najkm.ir