معرفی مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد (خانه معلم شهید چمران) در زمینی به مساحت چهارهزار مترمربع با 6000 متر مربع زیربنا با بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار اداره کل نوسازی و اداره کل آموزش وپرورش اصفهان افتتاح شد.

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب اداره برق
تلفن تماس : 03142732421 | پست الکترونیک : info@Najkm.ir