خانه معلم شهر نجف آباد

خانه معلم شهید چمران

خانه معلم شهید سمندری

تالار مهر و ماه نجف آباد

آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان نجف آباد

شرکت سپنتا سامانه پیشگام